Zapach nowych dyskietek Verbatim.

#gimbynieznajo #nostalgia #informatyka