Z pozoru normalna scena kończąca film Szklana Pułapka 2, otóż nie do końca.
Jest to bowiem pierwsza w całości cyfrowa kompozycja obrazu w historii kina i to zrealizowana w roku 1990. To od drugiej części tego filmu, komputery zaczęły odgrywać znaczącą rolę w montażu i edycji filmu, a potem właściwie je zdominowały.

Wszystkie samoloty widoczne w kadrze były namalowane jako cyfrowy matte-painting. Każda grupka ludzi została oddzielnie nakręcona, po czym całość za pomocą komputera połączono w jeden obraz i przeniesiono z powrotem na taśmę filmową. Oczywiście nie ustrzeżono się błędów. Warto śledzić ruch statystów, idących pod skrzydłem samolotu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#ciekawostki #ciekawostkifilmowe #film #kino #informatyka