Ponieważ na #irc mało kto już siedzi, a #discord jest dla dzieci grających w #minecraft, postanowiłem stworzyć wykop.chat głównie o tematyce #linux #programowanie #raspberrypi #komputery #informatyka #it (ale nie tylko).

Aby móc dołączyć do elitarnego grona, należy wygenerować parę kluczy Ed25519:

$ ssh-keygen -t ed25519 -f id_wykop_chat

a następnie przesłać mi klucz publiczny w wiadomości prywatnej (według powyższego przykładu zawartość pliku id_wykop_chat.pub).

Aby zalogować się do chatu, po prostu łączymy się z serwerem wykop.chat po #ssh identyfikując się kluczem prywatnym:
$ ssh -i id_wykop_chat wykop.chat

Kod źródłowy chatu jest otwarty i bazuje na następującym projekcie:
https://github.com/shazow/ssh-chat

W porównaniu do ssh-chat z wykop.chat została usunięta funkcjonalność anonimowego logowania (klucz jest wymagany do połączenia z serwerem).

Regulamin chatu jest prosty i składa się z kilku punktów:
1. Zakaz spamu, floodingu i trollingu.
2. Zakaz wyzywania i obrażania. Szanujmy się nawzajem!
3. Nie wklejamy kodu i logów jak zwierzęta (używamy w tym celu serwisów typu pastebin/ghostbin itp.)

Za nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi ban.

Klucz publiczny serwera:
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEhWFx1TSwN4Ceur4i3T9QdppdlNCP0Yq+9SmOt7oIl+

SHA256 Fingerprint:
M+JZeWwFCjTY+xPD63LrmueFZi2VdXqKvslaWQLyOlA

Miłej zabawy!