@chrabia_bober: Dziele się zadaniami offline od pracodawców dla programistów Python’a.

https://www.dropbox.com/s/05y1b84pyf2233g/ConsumerPropagator.md?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yqy7uvhjeb7f0i/URLShortener-DjangoTask.rst?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11ogz3v3ynhu5k5/BirthdayCalendar-PythonCLITask.rst?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzgo8kav8i70c9y/FirstContact-DjangoTask.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qobxenxwmrv0tcg/hexadecimals_task.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nougxxikjb4ay8c/Serverless%20task.pdf?dl=0
https://github.com/tesonet/python-party

#python #programowanie #programista15k #programista20k #informatyka