18 lipca 1968 roku pionierzy półprzewodników Gordon Moore, Robert Noyce założyli firmę której nikomu nie trzeba przedstawiać: Intel (skrót od Integrated Electronics). Firma początkowo zajmowała się produkcją RAM a jej pierwszy mikroprocesor to przełomowy 4 bitowy Intel 4004 który wszedł do produkcji w 1971 roku.

#intel #historiainformatyki #historia #ciekawostki #informatyka #mydevil